Vårt hållbara koncept

Stilbyrån är ett livsstilskoncept med omtanke om miljö och människa, som säljer hållbara inredningsprodukter och tjänster. 

Vi hjälper kunden att göra miljövänliga val genom att välja material och samarbeten, som är bra för naturen och människan. 

Vi värnar om svenskt hantverk och konstnärskap genom att sälja på provision åt lokala förmågor. 

Vi säljer övervägande återbrukad/begagnad inredning, som inte tar ytterligare resurser i anspråk. Här är vi lite mer tillåtande och säljer egentligen det mesta, bara det är begagnat. 

Vi arbetar för att starta upp ett projekt för redesign av möbler och inredning av återbrukat material. Detta kommer du att få ta del av i butiken framöver! 

Vi säljer även nytillverkad miljövänlig inredning. Då är materialvalen extra viktiga, samt vi prioriterar övervägande lokal förankring när vi väljer samarbetspartners och grossister.

De samarbetspartners vi väljer ska om möjligt ha samma miljöfokus. 

Vi har ambitionen att i framtiden kunna skänka upp till 10 % av vinsten till utvalda miljöorganisationer.